Myślimy

PASJA KONTRA ROZCZAROWANIE – MANIFEST SND
Rzeczywistość nie akceptuje pustki – braku zaangażowania. Natychmiast ją uzupełni. Czasem irracjonalnie i wesoło, innym razem wypełni dramatem i bólem. Stanęliśmy wobec zaskakująco smutno wypełnionej pustki: niesprawiedliwością, arogancją i ignorancją władzy, cynizmem, niemocą i pustosłowiem instytucji. Razem, jako ZESPÓŁ ludzi kultywujących szeroko rozumianą wolność do samostanowienia, postanowiliśmy pracować wspólnie i wspierać się, tak aby zamanifestować nasz sprzeciw wobec zastanej sytuacji oraz pragnienie zmiany. Chronimy przy tym naszą niezależność, wzmacniamy determinację, pracujemy nad nową artystyczną wizją. Nasza praca nie jest zdeterminowana żadną koniecznością. Wypływa z pasji, która – w co wierzymy – ma siłę pokonać rozczarowanie. Czym? Rzeczywistością XXI wieku.

Brzydzimy się: polityczną hipokryzją, kościelną dwulicowością, nacjonalizmem.

Kwestionujemy: nierówności społeczne, tłumienie indywidualizmu, dewastację środowiska.

Wierzymy: w człowieka, bezinteresowność, wolną wypowiedź artystyczną.   

Wybieramy: wzajemny szacunek, wrażliwość ekologiczną, uczciwość w biznesie.

Sztuka jest naszym żywiołem, formą komunikacji, przestrzenią komfortu. Jest wartością samą w sobie, posiada jednak sens, gdy odbija się w oczach odbiorcy, staje się treścią jego refleksji. Ciągle wierzymy w człowieka. Dla CIEBIE i z Tobą. Szanujemy Twoje poglądy, przyglądamy się naszym potrzebom, naszych bliskich oraz Twoim, i w taki sposób rozwijamy naszą ofertę, dla NAS, wspólnie. Tworzymy produkty, które sami chcielibyśmy dumnie nosić. Manifestujące nas i nasze przekonania. Jeśli ważna jest dla ciebie nasza wizja świata, hierarchia wartości i intuicje, a nasze produkty wydają się godne zainteresowania zapraszamy do współpracy.

Venus de Grass

Ilustracja z kolekcji VIX.

Nakład kolekcjonerski: 100 sztuk.

Dostępna na indywidualne zamówienie na wybranych koszulach z bawełny organicznej.

Druk DTG w rozmiarze: 280 x 382 mm

Venus de Kato

Ilustracja z kolekcji VIX.

Nakład kolekcjonerski: 100 sztuk.

Dostępna na indywidualne zamówienie na wybranych koszulach z bawełny organicznej.

Druk DTG w rozmiarze: 219 x 420 mm.

Duck Off

Ilustracja z kolekcji VIX.

Nakład kolekcjonerski: 100 sztuk.

Dostępna na indywidualne zamówienie na wybranych koszulach z bawełny organicznej.

Druk DTG w rozmiarze: 280 x 368 mm.

Golden Duck

Ilustracja z kolekcji VIX.

Nakład kolekcjonerski: 100 sztuk.

Dostępna na indywidualne zamówienie na wybranych koszulach z bawełny organicznej.

Druk DTG w rozmiarze: 100 x 182 mm.

Jesteśmy

Stworzyliśmy naszą firmę z pasją i dla pasji. Jesteśmy artystami, wizjonerami, humanistami – wolnymi ludźmi. Dzielą nas przekonania światopoglądowe, obszar twórczych realizacji, łączy rozumienie etyki pracy opartej na wzajemnym szacunku, uczciwości w biznesie, otwartości wobec odmiennych przekonań oraz utrzymywania wysokiej jakości naszych produktów. Chronimy zatem naszą niezależność (niezbędną dla każdej twórczości), wzmacniamy determinację w podejmowaniu zawodowych wyzwań, pracujemy nad nową artystyczną wizją.